Wijkgericht werken en de rol van de Wijkplatforms hierin


Pijltje links boven is terug naar vorige pagina….


Door te klikken op onderstaande links krijgt u toegang tot de betreffende documenten, die allen betrekking hebben op Wijkgericht werken en de rol van de Wijkplatforms daarin.

Brief aan de Wijkplatforms over Wijkgericht Werken en de rol van de Wijkplatforms daarin dd. 03-04-2014

Eindrapportage van de commissie over Wijkgericht Werken en rol van de Wijkplatforms daarin dd. 27-03-2014

Nota B & W aan de Commissie Wijkgericht Werken en de rol van de Wijkplatforms daarin dd. 18-03-2014