RechtsvormWijkplatform


Pijltje links boven is terug naar de vorige pagina

Recht14042014

De onderstaande link “Rechtsvorm Wijkplatforms” kunt u aanklikken om de volledige documentatie te lezen over de mogelijke rechtsvormen van Wijkplatforms.

Rechtsvorm Wijkplatforms