Eindblad Home 16 05 2020

Samenwerking overheid en wijkbewoners


15 Mei 2020.

Deze Site is niet meer bereikbaar !

Als eigenaar/beheerder heb ik, in 2011, deze site ontworpen en gebouwd, op verzoek van de toenmalige bestuursvoorzitter van het Wijkplatform. Tevens heb ik het domein aangevraagd en telkenjare de lasten van domein, provider, computer, printer, scanner enz. voor mijn rekening genomen, inclusief de rechten voor het muziekgebruik op internet. Daarna heb ik 8 jaar deze site dagelijks onderhouden en steeds aangepast, waarbij ik volledig zelfstandig heb gehandeld en, op verzoek van het bestuur, ook de door hun gewenste publicaties heb verzorgd. Er is mij, in al die jaren, nooit een enkele klacht of verwijt over mijn vrijwilligerswerk ter ore gekomen.

Met de bestuurswisseling van Mei 2019 is die situatie grondig veranderd. Omdat niemand anders bereid was om de secretaris vooralsnog te vervangen, heb ik toen gemeend te moeten helpen met het secretariaat te verzorgen. Dat is niet goed afgelopen: op 7 Januari 2020 j.l., ben ik opgestapt na een aantal essentiele meningsverschillen.

Nu is het dan zo ver gekomen dat het bestuur meent dat ze meer grip en zeggenschap moeten krijgen over de website. Zo werd mij, bijvoorbeeld, verweten dat ik het adressenbestand bij de soap van het RWM rond het ophalen van oud-papier, ongeoorloofd gebruikt had. Ook wil het bestuur nieuwe richtlijnen en regels omtrent mijn publicaties en dat is net een grens te ver.

Ik sluit nu deze website met dank aan alle geinteresseerden en supporters: dank zij jullie heb ik dit, met plezier, jaren kunnen doen.

Leo Vossen

PS: via www.dekollenberg.nl kunt U nog altijd mijn publicaties blijven volgen: helaas zullen Leijenbroek en het Park daar niet meer in delen.