LeoVossen stapt op


Pijltje links boven klikken is terug naar de vorige pagina


Leo Vossen stapt op als secretaris.

Op 7 januari 2020 j.l, tijdens een soort “crisis-vergadering” in de Ligne,
is secretaris Leo Vossen om ca. 15.00 uur onmiddellijk uit de vergadering
opgestapt.

De voorzitter, Yolanda Hogenboom, heeft dit ontslag onmiddellijk aanvaard.

Volgens afspraak zullen er geen mededelingen gedaan worden over de reden.

Zodoende het onderstaande stukje in de notulen van 13 Januari 2020 j.l.

==========================================================================

Vertrek secretaris

De secretaris, Leo Vossen, is opgestapt.

De voorzitter meldt u het volgende

Tijdens een ingelaste bestuursvergadering op 7 Januari 2020 is de
secretaris om ca 15.00 uur opgestapt, waarbij de voorzitter dit ontslag
onmiddellijk geaccepteerd heeft. Er werden nog
enkele afspraken gemaakt waaronder het niet geven van enige toelichting
op de reden van het opstappen. Verder zal Leo Vossen de wateroverlast-
petitie afronden en het beheer van de website (www.wijkplatformklp.nl)
blijven behartigen.

Vooralsnog blijft het huidige e-mail adres van het secretaraat gehandhaafd.

==========================================================================