Agenda 11112019


Pijltje links boven is terug naar vorige pagina….

Agenda van 9 Maart 2020 is ons nog onbekend.

Agenda Wijkplatform Kollenberg, Leijenbroek en Park van de vergadering op 13 januari 2020 in het wijkontmoetingscentrum aan de Vijverweg te Sittard.

Aanvang 19:30 uur, gepland einde 21:30 uur.

1. Opening
2. Nog in te brengen agendapunten
3. Presentatie van voorzitter IVN Munstergeleen, Dhr. Pierre Wijnen
4. Notulen zoals gepubliceerd op de site
5. Mededelingen/terugkoppelingen van de gemeente
6. Wijkagent – gevaarlijke parkeer situatie bij de school en plaatsen waar gewerkt wordt
7. Buurt preventieteam: stand van zaken
8. Redactieraad: reacties op december bulletin
9. Petitie wateroverlast
10. Speelveldje Dunckellaan, stand van zaken
11. Fietsproject, snuffelfiets
12. Zwerfafvalactie, 21 maart 2019 = landelijke opschoondag
13. WonenPlus, zorgappartementen Oude Heerlenerweg 12:
stand van zaken
14. Eventueel nog ingebrachte agendapunten
15. Rondvraag
16. Sluiting van de vergadering