agenda10072019

klikken op het pijltje links boven is terug naar de vorige pagina

Let op: toevoeging agendapunt helemaal onderaan !

Gewezen werd op de renovatie van het stadspark aan de zuidelijke kant. Dat zal starten in het najaar. Wij zullen met de gemeente praten over de verkeersmaatregelen en over een eventuele voorlichtingsbijeenkomst voor de buurtbewoners.