08052019Bestuursoverdracht

Pijltje links-boven klikken is terug naar de vorige pagina

v.l.n.r. werhouder F. van Ballegooij, nieuwe penningmeester J. Baggen, oude penningmeester L. Franssen,nieuwe secretaris L. Vossen, oude voorzitter B.Kusmic, Nieuwe voorzitter Y. Hogenboom.


wethouder F. van Ballegooij dankt oude voorzitter B.Kusmic voor 10 jaar voorzitterschap.