08052019agenda

Klikken op het pijltje links boven is terug naar de vorige pagina

Agenda voor de vergadering van 08 Mei 2019 van het Wijkplatform Kollenberg, Leijenbroek en Park

 1. Opening en bestuursoverdracht
2. Nog in te brengen agendapunten
 3. Kas-commissie i.v.m. bestuurswisseling
4. Nieuwe redactieraad wijkbulletin
5. Eventuele aanpassing van regels en procedures
6. Mededelingen/ terugkoppeling gemeente
  a. toekomst watersley
  b. toekomst memoriebos
  c. afval wegbrengen dichter bij huis
  d. parkeren Beukenboomweg en Ross v Lenneplaan
  e. waterbuffer Tomelweg
  f. opruimen afgewaaide takken
7. Vliegtuiglawaai
 8. WMO
 9. Ambities
10. Buurtpreventie
11. Wijkagent
12. Eventueel nog ingebrachte agendapunten
13. Rondvraag
14. Sluiting van de vergadering

afmelden voor de vergadering gaarne bij het secretariaat: secretariswijkklp@ziggo.nl