WijkVergaderingen

WijkplatDeelKop


Verslagen van het Wijkplatform

Let op: De datum van de volgende vergadering is gepland op 11 Mei 2020 maar zeer twijfelachtig wegens het Corona-virus.


Klik op de datum om het hele verslag van de betreffende vergadering te zien.

Trottoir Hoeferlaan; Parkeren Basisschool; Wateroverlast; Bomenplan Provincie; Cessies Hogeschool; Wijkagent; Buurtpreventieteam; Redactie Wijkbulletin; Burgerpeiling; Oude Heerlenerweg 12; Herdenkingskruis Leyenbroekerweg;

IVN Gebied Watersley en Bomenplan; stoep Hoeferlaan; gat fietspad Leijenbroekerweg; Wijkagent weer weg; Petitie wateroverlast; speelveld Dunckellaan van de baan; snuffelfiets; actie zwerfafval; parkeren school Leijenbroek; snelheid auto’s; bijeenkomst alle wijkplatforms; secretaris stapt op;

zorgappartementen Heerlerweg 12; onderhoudsniveau buitengebied; wateroverlast; markeringen speurtochten etc; speelveldje; preventieteams; redactieraad; 30KM zones; parkeerproblemen;

Onderhoud buitengebied; wateroverlast; wijkagent; jongeren in het park; speelveldje Dunckellaan; buurtpreventie-team; redactieraad; knelpunten; fiets-bordje;

Burgernet, Molenweg en Park, Zwerfvui, rommel, afvalbakken en onkruidbestrijding, speelveldje, wateroverlast, nieuwe vergaderdata

Bestuurswisseling; Gemeentelijke zaken; Trapveldje Sartonlaan; Kruisweg Watersley; Wijkagent; Vergaderdata

Nieuw Bestuur; distributie Wijkbulletin; Verkeer Hoeferlaan; Gebied Watersley; Waarschuwingsbord Tomelweg; Werkzaamheden Molenweg; Parkeren Beukenboom e.o.; Memoriebos Onderhoud; Speelveldje; Afgewaaide takken;

Nieuw bestuur gevraagd; Nieuwe redactie gevraagd voor het wijkbulletin; het rondbrengen van het wijkbulletin; vliegtuiglawaai; rioleringsproblemen; Buurtpreventieteam; WMO

Burgerparticipatie; Gesprek gemeentebestuur met wijken; Verkeersproblemen; wateroverlast; afkoppelen regenwater; Buurtbemiddeling; Nieuwe preventieteams; whats-apps; kappen zeldzame bomen; Brief Buurtbewoner; duurzame energie en initiatieven

wateroverlast; wijkgericht denken; dag vd veiligheid; zwerfafval; eindejaarsaktiviteit; Parkeergedrag Hoeferlaan; Memoriebos; WMO; Speelveld; Wijkpreventieteam

Overlast Park; Memory-bos; Bloembollen; Wateroverlast; Buurtkracht; Stadsdeel 4 bezoek Maastricht; WMO; Wijk Ontmoetingscentrum; Wijkbulletin

09 Mei 2018
geen notulen ontvangen

Wijkagent/Politie inzet; Meldingsnummers; Vijverweg situatie; Trapveldje Kollenberg; (Red: Leo Vossen was wel aanwezig)

Wijkagent; Nieuwjaarsbijeenkomst; Kerstmarkt Broekstraat; Ch.Beljenslaan parkeren; Gele verf bij Klooster; Beweegtuin Stadspark; (onduidelijk is of Ger Heijmans al dan niet aanwezig was)

13 September 2017
geen notulen ontvangen

08 November 2017
geen notulen ontvangen

WMO; Ambities van Bewoners; Whats app/buurt app; Buurt preventie; Wijkbulletin;

Werkzaamheden Leyenbroekerweg; WMO afsluiting; Ambities van Bewoners Kollenberg, Leyenbroek en Park

kunststof gras speelveldje; haagje grasveld Beatrixlaan; Sluipverkeer Kapellerweg; aanleg parkeerplaats Broekstr; 2e fase Vijverweg; verlichting Kollenberg; zebrapad Leynbroekerweg; Parkeren rond de school Leyenbroekerweg; werkzaamheden Leyenbroekerweg; verplaatsing vergadering naar Woensdagavond

30km zone Soestdijk en Park; 2e fase Vijverweg; WOCO gebouw; verkoop flats Vijverweg; signaleer overbodige verkeersborden; Parkeerverbod Beukenboom; zakpalen Broekstraat; 1 April zwerfvuil-aktie

Parkeren rondom Basisschool; Stookgedrag Open Haard / Allesbrander; Wonen Limburg verkoop sociale woningen; Cicero Zorggroep; Bladeren Vegen; Verlichting Huizen; Copy Wijkbulletin

Concept Stadsdeelplan; Wijkbulletin; overlast Broekstraat Leeuwerik; Inbraakpreventie Wijkontmoetingscentrum; Wijkpreventieteam

Aanmelden buurtpreventie; Gemeentevergadering ivm drugsbeleid; Verkeershinden afsluiten Leyenbroekerweg; WMO besteding overgehouden geld van de overheid; Wijkbulletin en bezorging; Westelijke Mijnstreek Online

Dienstencentrum: inbraken en aanbesteding dak en boeiboorden; Renovatie Stadspark Fase 2;
Afsluiting Leyenbroekerweg 21 t/m 24 Maart; Stadsdeelplan sector 4; Ondernemers versus Clubs 11 April 2016 bijeenkomst; WMO algemeen; Next Door Cubido; Whatsapp in onze wijken; Buurtpreventieteam KLP

Veiligheid en Buurt-App’s

Overlast Stadspark, Overlast door oude bomen Kapellerweg/Hoeferlaan, Opvang Vluchtelingen, Rozenperken in “Soestdijk”, Wijkbulleting Dec 2015, Bewegwijering Fanfarezaal

Bewegwijzering Fanfarezaal, Moveoo Huisvesting, Veiligheid Stadspark, Rozenperken Soestdijk, Wijkbulletin

Lintje Secretaris Brigitte, Project Buurkracht van Enexix, Rozenperken Irenelaan etc, Moveoo Huisvesting, WMO nieuws, WatsApps,

WMO, Buurtpreventie-teams, Stadsdeeljaarplan,

Overlast in de Wijk, Wijkbulletin, Wegwijzers Ontmoetingscentrum, WMO voorlichting en Stadsdeelbijeenkomst

Andreaskapel, Meldingen aan Gemeente, Verkeer Leeuwerik, Park renovatie, Ontmoetingscentrum, WMO en WijkBulletin

Stadsdeelplan, Meander, Riool Vijverweg, Stadspark, Stadswinkels, Parkeerbelied, Website, Wijkbulletin

Vergunningparkeren Algemeen en Ch Beltgenslaan, Project Wijkagent gezocht, Vijverweg werkzaamheden, Infobulletin, Website, Anonimiteit meldingen bij de Gemeente, Honden-overlast, Project Integratie

Honden-uitlaat beleid, Stadsdeelplan, Webiste, te hard rijden op de Kollenberg