WijkGemeente

WijkplatDeelKop


Ontvangen zaken van de Gemeente Sittard-Geleen


Klik op de ontvangst-datum om het hele betrokken stuk te kunnen zien

Bomenkap Beukenboomweg rechts naast de oprit naar het Gemmacompex

De Limburger over het droogleggen van de vijver in het Stadspark wegens de renovatie

De Limburger over het ophalen van het oud papier na Pasen

Wateroverlast: artikel in De Limburger op 9 April 2020

Mail van de Gemeente Sittard over het ophalen van oud papier.karton etc.

Bomenkap van berm-bomen langs de Grubbenweg

Quant Maart 2020 artikel over krombroodjes rapen

De Limburger 26 Februari 2020 over de bomenkap in het Park

Aanbieding Petitie Wateroverlast aan wethouder Leon Geilen dd 20 januari 2020 door Leo Vossen

Paardenpension op de Kollenberg?

Realisatie speelveld Dunckellaan gaat niet door

De groene Loper / Boer Janssen de Limburger 21-12-2019

Huisvuil: de stad van zaken in Sittard

Werkzaamheden Molenweg Bewoners-bijeenkomst 25 Juli

Algemene brief van de gemeente in de relatie openbare ruimte en bezuinigingen

Werkzaamheden Molenweg Bewoners-bijeenkomst 10 April

Sores rond het Stadspark (De Limburger 08-03-2019

Speelveld Kunstgras Sartonlaan

Vrijwilligersdag 16 en 17 Maart 2018

De Limburger 02-02-2019 SportCampus Watersley

Parkeerbesluit Hoeferlaan, Kapellerweg, Charles Beltjenslaan en Leyenbroekerweg

Uitnodiging Waterschap i.v.m. de Geleenbeek

Aan de slag met Regenwater

Uitnodiging van de Gemeente voor deelname toekomstbeleid

Gemeentelijk Dankjewel voor alle groenonderhoud

Enquete Gemeente: Doet U mee? Samen werken aan…

Overlast Stadspark

Bloembollen voor de Baenjehof

Burger-Mening-Dag / Geef als burger uw mening !

Over Compostdag en het gratis afhalen van compost

Standplaats AED Hartstimulators (Comm.beheerder: ik heb er geen adressen bij gekregen)

Nieuwe datum voor bezoek Burgemeester Cox: 9 Mei 2018

Hoe meldt U gebeurtenissen in de Openbare Ruimte

Let op hetgeen U in de straat-put deponeert !

Ga mee naar Buurtnet Maastricht 25 Nov 2017 Let op aanmeldingsdatum uiterlijk 17 Nov 2017!

Folder Buurtnet Maastricht

Maatregelen Brinck Tour (wielrennen)

aanpak Stadsdeelprogramma (e-mail)

Afsluiting Andreasommegang van 05 December 2016 t/m 25 December 2016

Alles over Bladvegen herfst 2016

Hulp bij digitale diensten der Gemeente Sittard-Geleen

Drugsbeleid Gemeente i.s.m. Westelijke Mijnstreek Online

Wegwerkzaamheden Leijenbroekerweg

Glasbak weg bij Aldi; Glasbak nu voor Blijdensteijn

Analyse duurzame accomodaties in Centrum, Kollenberg, Leijenbroek en Park

Vervolglezing Hallo en WMO (zie xx April 2015) op 06 Oktober 2015

Brief van de Gemeente over de huisvesting in het pand Molenweg 16 Sittard

Uitnodiging van de Gemeente voor een bijeenkomst over Hallo 2020 (zie xx April)

Hallo 2020 ; een rapport van de Gemeente over de ontwikkelingen van de maatschappelijke en sociale samenwerkingsverbanden tot 2020

Mail van de Gemeente betreffende Buurtpreventieteams

Brief van de gemeente betreffende Oud Papier: wat is GEEN papier en wat is WEL papier

Gemeentelijke Nieuwsbrief met o.a.: WMO; PGB; Zorgzaken etc.

Brief van de gemeente over de Eneco Tour 2014 (o.a. verkeersmaatregelen)

Mail van de gemeente over de Burendag op 17 September 2014

Mail en Folder van de Gemeente over mogelijke Rechtsvormen van de Wijkplatforms

Wijkgericht werken en de rol van de Wijkplatforms hierin

Installatie handenwasplaats in het Stadsspeelbos

Mail van de Gemeente over de aanleg van Gasleidingen op de Kollenberg

Mail van de Gemeente over rioolwerkzaamheden aan de Vijverweg

Mail van de Gemeente over de rol van het Wijkplatform

Verslag van de Gemeente over Stadsdeel 4 Jaarplan 2015

Verslag van de Westelijke Mijnstreek over Stadsdeel 4 periode 2013-2016

Mail van de Gemeente over de Wijkgerichte werken in Stadsdeel 4

Complete evenementen-agenda van de Gemeente Sittard-Geleen voor heel 2014

Werkzaamheden Vijverweg en bijbehorende verkeersmaatregelen

Het Defibrilatie-Project, genaamd AED, met extra gevraagde aabdacht voor de bewoners van Leijenbroek en het Park

Aankondiging van uitgebreide werkzaamheden rond het Kloostercomplex Leijenbroekerweg met de bijbehorende verkeersmaatregelen

Stukken uit 2012 van de Gemeentelijke Leefbaarheids-agenda. Dit is een incomplete mail van 1 Mei 2013