Onder Constructie


Archief
Publicatie de Limburger 01-10-2019: vertraging renovatie Park (Corio Glana) door vereist grondonderzoek

Notulen van de vergadering op 09 Sept 2019: Onderhoud buitengebied; wateroverlast; wijkagent; jongeren in het park; speelveldje Dunckellaan; buurtpreventie-team; redactieraad; knelpunten; fiets-bordje;

Wijkbulletin: Gilde de Graven; Buurtfeest Kollenberg; Muziek voor ouderen en Jongeren; werkzaamjeden Park, Molenweg, Vijverweg; Residentie Gemma Kollenberg; laatste oproep wateroverlast; algemene oproep copij

Agenda voor de vergadering van 09 sept 2019

Tennisclub SLTC in het Park en Manon Beltgens

de Limburger over lid worden van Nextdoor

Openlucht missen Rosakapel 6, 13 en 20 Aug 19.00 uur

Stand van zaken: huisvuil in Sittard

Notulen van de vergadering op 10 juli 2019

Werkzaamheden Molenweg Bewoners-bijeenkomst 25 Juli

Over de komende Sint Rosaprocessie (25 augustus 2019)

Piet Verhoeven (Kollenberg) aktie Laptops voor Roemenie

Onderhoud van de Memoriebossen

Pas op voor teken in het Memoriebos !!!

Agenda voor de vergadering van het wijkplatformklp op 10 juli 2019

Algemene brief van de gemeente in de relatie openbare ruimte en bezuinigingen

Buurtfeest Kollenberg

Waarschuwing gevaarlijk terrein op de Kollenberg

Agenda voor de vergadering van het wijkplatformklp op 08 Mei 2019

Notulen vergadering 8 mei 2019: Bestuurswisseling; Gemeentelijke zaken; Trapveldje Sartonlaan; Kruisweg Watersley; Wijkagent; Vergaderdata

Wijkbulletin: Fanfare St Jan; Oproep wateroverlast; Cultuur kun je niet zonder; Bomenkap langs geleenbeek; effect toenemend vliegverkeer;

De Limburger 30-04-2019 over het vorige evenement in het Park

De Limburger 11-04-2019 over een evenement in het Park

Ruzie Boer Janssen en Gemeente over verhuizen

De Mythe van het Stadspark De Limburger 23-03-2019

Bewonersbijeenkomst 10 April 2019 werkzaamheden Molenweg

Notulen vergadering 08 Maart 2019 Nieuw Bestuur; distributie Wijkbulletin; Verkeer Hoeferlaan; Gebied Watersley; Waarschuwingsbord Tomelweg; Werkzaamheden Molenweg; Parkeren Beukenboom e.o.; Memoriebos Onderhoud; Speelveldje; Afgewaaide takken;

Sores rond het Stadspark (De Limburger 08-03-2019)

Speelveld Kunstgras Sartonlaan

Vrijwilligersdag 16 en 17 Maart 2018

De Limburger 02-02-2019 SportCampus Watersley

Parkeerbesluit Hoeferlaan, Kapellerweg, Charles Beltjenslaan en Leyenbroekerweg

Problemen voor het Memoriebos De Limburger 24-01-2019

Plannen van Petit voor terrein Watersley

Provincie koopt Watersley

Notulen vergadering 09 Januari 2019: Nieuw bestuur gevraagd; Nieuwe redactie gevraagd voor het wijkbulletin; het rondbrengen van het wijkbulletin; vliegtuiglawaai; rioleringsproblemen; Buurtpreventieteam; WMO

Brief van voorzitter B.Kusmic

Flyer van de Stichting Buurt Kolleberg

Wijkbulletin: Fanfare Sint Jan; Aanpak parkeerproblemen; Vacature buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek; WOCO aktiviteiten;

Uitnodiging Waterschap i.v.m. de Geleenbeek

Noltulen vergadering 14 November 2018: Burgerparticipatie; Gesprek gemeentebestuur met wijken; Verkeersproblemen; wateroverlast; afkoppelen regenwater; Buurtbemiddeling; Nieuwe preventieteams; whats-apps; kappen zeldzame bomen; Brief Buurtbewoner; duurzame energie en initiatieven

Aan de slag met Regenwater

Uitnodiging van de Gemeente voor deelname toekomstbeleid

Gemeentelijk Dankjewel voor alle groenonderhoud

Wijksteunpunt De Oase Week tegen de Eenzaamheid

Wijksteunpunt Gelderhof Week tegen Eenzaamheid

Notulen vergadering 12 September 2018: wateroverlast; wijkgericht denken; dag vd veiligheid; zwerfafval; eindejaarsaktiviteit; Parkeergedrag Hoeferlaan; Memoriebos; WMO; Speelveld; Wijkpreventieteam

Enquete Gemeente: Doet U mee? Samen werken aan…

Wijkbulletin: Eenzaamheid; WOCO (Wijk Ontmoetingscentrum Ouderen); Kerstmarkt Broekstraat 14 Dec; terugblik Toonlopen; Wateroverlast 22; Mei

Notulen vergadering 11 Juli 2018: Overlast Park; Memory-bos; Bloembollen; Wateroverlast; Buurtkracht; Stadsdeel 4 bezoek Maastricht; WMO; Wijk Ontmoetingscentrum; Wijkbulletin

OnzeBuurt.EU nieuw opgerichte buurtvereniging

Overlast Stadspark

Bloembollen voor de Baenjehof

Een sluis in het Park verdwijnt

Eend gedood met stoeptegel (de Limburger 09-05-2018)

Burger-Mening-Dag / Geef als burger uw mening !

09 Mei 2018
geen notulen ontvangen vergadering 09 Mei 2018

over de vorderingen met het Speelveld op de Kollenberg (de Limburger 19-04-2018)

Wijkbulletin : Burgernet; Toonlopen Stichting het Magazijn046; Speelveld nieuws; Bezoek Burgemeester 9 Mei 2018;

Groet en Lunch-dag Eisenhouwerstraat (Red. Betrokken mail pas op 20-03 ontvangen)

Compostdag en het gratis afhalen van compost

Artikel de Limburger over werkzaamheden in het Park

Notulen vergadering 13 Maart 2018: Wijkagent/Politie inzet; Meldingsnummers; Vijverweg situatie; Trapveldje Kollenberg; (Red: Leo Vossen was wel aanwezig)

Groep Kollenberg, Engelekamp en Leijenbroek in de Grote Optocht 2018

Standplaats AED Hartstimulators (Comm.beheerder: ik heb er geen adressen bij gekregen)

Groep Kollenberg, Engelekamp en Leijenbroek in de Kinderoptocht 2018

Maske Begroave NIET meer op de Kollenberg

Nieuwe Wijkagent (stukje uit de Notulen)

Notulen vergadering 10 Januari 2018: Wijkagent; Nieuwjaarsbijeenkomst; Kerstmarkt Broekstraat; Ch.Beljenslaan parkeren; Gele verf bij Klooster; Beweegtuin Stadspark; (onduidelijk is of Ger Heijmans al dan niet aanwezig was)

Nieuwe datum voor bezoek Burgemeester Cox: 9 Mei 2018

Flyer Buurtcommitee Kolleberg

Sportzone Kollenberg(De Limburger 22-12-2017)

Verkoop Watersley(De Limburger 20-12-2017)

Park Gesloten ? (De Limburger 13-12-2017)

Hoe meldt U gebeurtenissen in de Openbare Ruimte

Wijkbulletin: Kerstmarkt Broekstraat; Fanfare Sint Jan; Burgerhart (AED); Grotere inbraakkans donkere dagen;

08 November 2017
geen notulen ontvangen van de vergadering op 08 November 2017

Let op hetgeen U in de straat-put deponeert !

Ga mee naar Buurtnet Maastricht 25 Nov 2017 Let op aanmeldingsdatum uiterlijk 17 Nov 2017!

Folder Buurtnet Maastricht

Tips voor goede Inbraakpreventie

Burendag Feest Kollenberg Dunckellaan – Kribslaan

13 Sept 2017
geen notulen ontvangen van de vergadering op 13 September 2017

Maatregelen Brinck Tour (wielrennen)

Wijkbulletin: Fanfare St Jan; Buurtinitiatief aanleg sportveld; Buurt Preventie Team; 8 x 11 jaar BuurtEngelekampstraat Park en omgeving; Burgemeester bij een ver4gadering 11-12-2017; Kustwandelroute door Leijenbroek; Websites

Mededeling van de Gemeente over de Wijkagent

Notulen vergadering 12 Juli 2017WMO; Ambities van Bewoners; Whats app/buurt app; Buurt preventie; Wijkbulletin;

Buurtfeest Kollenberg

Notulen vergadering 10 Mei 2017: Werkzaamheden Leyenbroekerweg; WMO afsluiting; Ambities van Bewoners Kollenberg, Leyenbroek en Park

Ongeval op de Leyenbroekerweg

Wijkbulletin: Fanfare St Jan; Melding Drugsoverlast; Buurtfeest Kollenberg; Buurt Preventie Sittard-Geleen; Werkzaamheden Leyenbroekerweg/Pres Kennedysingel; Ambities Wijk Kollenberg, Leyenbroek Park; Project Burgerhart; Kom op met Uw Idee;

Notulen vergadering 13 Maart 2017: kunststof gras speelveldje; haagje grasveld Beatrixlaan; Sluipverkeer Kapellerweg; aanleg parkeerplaats Broekstr; 2e fase Vijverweg; verlichting Kollenberg; zebrapad Leynbroekerweg; Parkeren rond de school Leyenbroekerweg; werkzaamheden Leyenbroekerweg; verplaatsing vergadering naar Woensdagavond

Kamelen op de Kollenberg??

Notulen vergadering 09 Januari 2017: 30km zone Soestdijk en Park; 2e fase Vijverweg; WOCO gebouw; verkoop flats Vijverweg; signaleer overbodige verkeersborden; Parkeerverbod Beukenboom; zakpalen Broekstraat; 1 April zwerfvuil-aktie

Flyer van de Buurt Kollenberg over Carnaval en het Buurtfeest

aanpak Stadsdeelprogramma (e-mail)

Afsluiting Andreasommegang van 05 December 2016 t/m 25 December 2016

Wijkbulletin: Fanfare St.Jan; Vastelaovekdseizoen 2017; Eneco Tour; aanleg kunstgrasveld Kolleberg; publiciteit in het Infobulletin; Kerstmarkt – wandeling Broekstraat 16 Dec; Inbraakpreventie; Bijlage Whatsapp’s en Buurtpreventie;

Alles over Bladvegen herfst 2016

Notulen vergadering 14 November 2016: Parkeren rondom Basisschool; Stookgedrag Open Haard / Allesbrander; Wonen Limburg verkoop sociale woningen; Cicero Zorggroep; Bladeren Vegen; Verlichting Huizen; Copy Wijkbulletin

Alles over Bladvegen herfst 2016

Buurtpreventie stand hoek Bernhardlaan Vijverweg op 28 Oktober 2016

Notulen vergadering 12 Sept 2016: Concept Stadsdeelplan; Wijkbulletin; overlast Broekstraat Leeuwerik; Inbraakpreventie Wijkontmoetingscentrum; Wijkpreventieteam

Wijkbulletin: Inbraakpreventie; Verkeerschaos Kollenberg; Whatsapp’s; Buurtpreventie; Digitale hulp Gemeente; Ratten-gevaar bij de roeivijver

Hulp bij digitale diensten der Gemeente Sittard-Geleen

Hulp bij digitale diensten der Gemeente Sittard-Geleen

Notulen vergadering 09 Mei 2016: Aanmelden buurtpreventie; Gemeentevergadering ivm drugsbeleid; Verkeershinden afsluiten Leyenbroekerweg; WMO besteding overgehouden geld van de overheid; Wijkbulletin en bezorging; Westelijke Mijnstreek Online

Drugsbeleid Gemeente i.s.m. Westelijke Mijnstreek Online

Buurt preventie Sittard-Geleen

Wijkbulletin: Inbraakpreventie; Koningsdag 2016; Buurt preventie; Verkeerschaos Kollenberg

Wegwerkzaamheden Leijenbroekerweg

Dienstencentrum: inbraken en aanbesteding dak en boeiboorden; Renovatie Stadspark Fase 2;
Afsluiting Leyenbroekerweg 21 t/m 24 Maart; Stadsdeelplan sector 4; Ondernemers versus Clubs 11 April 2016 bijeenkomst; WMO algemeen; Next Door Cubido; Whatsapp in onze wijken; Buurtpreventieteam KLP

Waarschuwing voor ongewenste apps Kollenberg, Park en Leyenbroek

Notulen vergadering 11 Januari 2016: Veiligheid en Buurt-App’s

Wijkbulletin: Oorsprong woord Tomel; Buurt Bieb; Groeps WhatsApp; Veiligheid; Kenjeroptoch 2016 Kolder in de Kop; Vergunningparkeren

Glasbak weg bij Aldi; Glasbak nu voor Blijdensteijn

Analyse duurzame accomodaties in Centrum, Kollenberg, Leijenbroek en Park

Vervolglezing Hallo en WMO (zie xx April 2015) op 06 Oktober 2015

Samen Werken aan een Veilige Wijk. Bijeenkosten op 15 Oktober 2015

Notulen vergadering 14 Sept 2015: Overlast Stadspark, Overlast door oude bomen Kapellerweg/Hoeferlaan, Opvang Vluchtelingen, Rozenperken in “Soestdijk”, Wijkbulleting Dec 2015, Bewegwijering Fanfarezaal

Wijkbulletin: Commentaar op Moveoo; Melden van criminaliteit en overlast; Buurtpreventie; restauratie Andreaskapel; Buurtfeest Kollenberg

Notulen vergadering 13 Juli 2015″Bewegwijzering Fanfarezaal, Moveoo Huisvesting, Veiligheid Stadspark, Rozenperken Soestdijk, Wijkbulletin

Brief van de Gemeente over de huisvesting in het pand Molenweg 16 Sittard

Uitnodiging van de Gemeente voor een bijeenkomst over Hallo 2020 (zie xx April)

Notulen vergadering 11 Mei 2015: Lintje Secretaris Brigitte, Project Buurkracht van Enexix, Rozenperken Irenelaan etc, Moveoo Huisvesting, WMO nieuws, WatsApps,

Hallo 2020 ; een rapport van de Gemeente over de ontwikkelingen van de maatschappelijke en sociale samenwerkingsverbanden tot 2020

Wijkbulletin: Oorsprong van de Kollenbergse Tomel; Fanfare Sint Jan; Buurtpreventie Sittard-Geleen; Terugblik Info Bijeenkomst WMO; Groeps App ivm veiligheid

Wijkagent Waarschuwing: Inbraken personen met Slavisch uiterlijk

Mail van de Gemeente betreffende Buurtpreventieteams

Notulen vergadering 9 Maart 2015: WMO, Buurtpreventie-teams, Stadsdeeljaarplan,

Brief van de gemeente betreffende Oud Papier: wat is GEEN papier en wat is WEL papier

Notulen vergadering 12 Januari 2015: Overlast in de Wijk, Wijkbulletin, Wegwijzers Ontmoetingscentrum, WMO voorlichting en Stadsdeelbijeenkomst