WijkAlgemeen

WijkplatDeelKop


Algemene gegevens van het Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek & Park.

KvK gegevens: Wijkplatform Kollenberg, Leyenbroek, Park Inschnr 14115936 Tomelweg 9  6132BS Sittard
Op verzoek van het bestuur van het wijkplatform hierbij een oproep aan alle belangstellenden
om ook deel te nemen aan discussies en vergaderingen.

Het bestuur van het Wijkplatform is als volgt samengesteld:

– Voorzitter   Yolanda Hogenboom    tel. 06-11014094
– Secretaris                   Leo Vossen tel. 06-53301272
–  Penningmeester        Jean Baggen   tel. 06-18317441

E-Mail adres van het Wijkplatform: secretariswijkklp@ziggo.nl
Vergader-adres is het Wijk Ontmoetings Centrum achter het kloostercomplex aan de Leyenbroekerweg.

De datum van de eerstvolgende vergadering is op Maandag 9 September 2019.

Klik HIER om de agenda te openen (indien aanwezig)

De laatste vergadering was op 10-07-2019